Röds Vägförening

Välkommen till Röds Vägförening i Bohuslän

Här hittar du information om föreningens verksamhet, styrelse och aktiviteter.  

Styrelsemöte & Årsmöte

Styrelsemöten hålls normalt 3-4 gånger per år. Protokoll från dessa samt årsmöte finns under rubriken Protokoll.

Föreningens arbetsdag

Inbjudan annonseras på föreningens anslagstavlor samt skickas ut via e-post i första hand.

E-postlista

För att undvika dyr och krånglig hantering av kommunikation med föreningens medlemmar vill styrelsen i möjligaste mån använda e-post istället för vanlig post. Om du har bytt e-postadress eller bara för att försäkra dig om att styrelsen har din e-postadress, meddela den under rubriken Kontakt till vänster.

Slitageavgift

Enligt §48a Anläggningslagen har föreningen rätta att ta ut skälig avgift för kostnader som uppkommit genom väsentligt större användning av vägen. Styrelsen har tagit fram riktlinjer för hur detta ska hanteras. Riktlinjerna antogs vid föreningens årsmöte 2013. Riktlinjerna finns tillgängliga under Stadgar.

Enligt riktlinjerna åligger det föreningens medlemmar att informera styrelsen vid tunga eller omfattande transporter eller annat som kan orsaka onormalt slitage på vägen.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)