Kommande aktiviteter

Årsmöte 2019, den 18 augusti kl 10.

Bilagor till årsmötet listas nedan.

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk redogörelse

Dagordning

Revisionsberättelse (kommer snart)

Debiteringslängd (kontakta styrelsen)

Föregående årsmötesprotokoll (kontakta styrelsen)

 

Arbetsdag, hösten 2019.

Datum kommer snart!

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)