Blogg

 

2017-12-01

Skötsel: Vägen renoverades med nytt material, lutning och vältning. 

2015-08-26

Skötsel: Skrapning av Rödsvägen med bivägar genomfördes (äntligen..)

2015-08-23

Administration: Årsmöte, 16 av 34 fastigheter närvarade.

2015-06-24

Administration: Styrelsemöte, protokoll finns under Dokument & Protokoll

2015-05

Skötsel: Hålor fylls och nedblåst träd tas om hand på Rödsvägen, lutande träd fälls på Bråtåsvägen.

2015-04-19

Skötsel: Vårens arbetsdag genomfördes med gott resultat.

2015-03-29

Administration: Styrelsemöte, protokoll finns under Dokument & Protokoll

2015-02-03

Administration: Styrelsemöte, protokoll finns under Dokument & Protokoll

2014-12-09

Administration: Styrelsemöte, protokoll finns under Dokument & Protokoll

2014-10-26

Skötsel: Höstens arbetsdag

2014-08-25

Administration: Årsmöte

2014 Vår/ Sommar

Skötsel: Boende på östra delen av Rödsvägen klipper kanter och röjer träd. Tack för er insats.

2014-06-10

Administration: Styrelsemöte, protokoll finns under Dokument & Protokoll!

2014-04-27

Skötsel: Arbetsdag på vägen, hålor, klippning i vägkanter diken och fällning av träd, tack alla som var med för en bra insats!

2014-03-08

Skötsel: Torbjörn fyllde i hålor på rakan. Tack för din insats!

2014-03-03

Administration: Styrelsemöte, protokoll finns under Dokument & Protokoll!

2014-01-03

Skötsel: Sven-Erik fyllde i hålor på rakan. Tack för din insats!

2013-11-24

Administration: Styrelsemöte, protokoll finns under Dokument & Protokoll!

2013-10-27

Skötsel: Arbetsdag på vägen, hålor, klippning i vägkanter diken och fällning av träd, tack alla som var med för en bra insats!

2013-10

Skötsel: Dikesgrävning genomfördes av entrepenör.

2013-09-04

Adminstration: Styrelsemöte, vanliga frågor kring skötsel och ekonomi behandlades.

2013-09-04

Adminstration: Styrelsemöte, vanliga frågor kring skötsel och ekonomi behandlades.

2013-08-25

Administration: Årsmöte genomfördes i bra väder och med bra uppslutning.

2013-07-02

Adminstration: Styrelsemöte, vanliga frågor kring skötsel och ekonomi behandlades samt beredning av årsmöte.

2013-05-21

Adminstration: Styrelsemöte, vanliga frågor kring skötsel och ekonomi behandlades.

2013-04-28

Skötsel: Arbetsdag på vägen, hålor, klippning i vägkanter diken och klippning av sly, tack alla som var med för en bra insats!

2013-02-19

Adminstration: Styrelsemöte, vanliga frågor kring skötsel och ekonomi behandlades och datum för vårens arbetsdag bestämdes.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)