Protokoll från styrelse och årsmöten

På grund av GDPR-lagstitningen kan vi inte erbjuda länkar till protokoll. Kontakta istället styrelsen om ni vill ha tillgång till något dokument med personuppgifter!