Länkar

 

Redskap och annat som föreningen innehar som medlemmarna har tillgång till

 

Släpkärra

Släpkärra står normalt parkerad längst in på Alehagsvägen, vid vändplanen.

Nycklar till låset finn hos Irma och Leif Olausson Alehagsvägen 6 och Heidi och Mats Rasmussen Rödsvägen 7.

Medlemmarna kan låna kärran vid behov, sopa av den och se till att lampor och annat är helt när den lämnas tillbaka.

Trimmer

Kraftig trimmer med tråd (ej klinga) finns hos Irma och Leif Olausson Alehagsvägen 6.

Redskap

Diverse redskap bl.a.: Spadar och häcksaxar finns i carport Rödsvägen 3.

Länkar

Snöröjning Stenungsunds kommun

 Trafikverket

Trafikverket blanketter

Kontaktperson Trafikverket: Leif Wendt