Styrelse

Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2016/2017

Emil Kanter Marin, ordförande.

Erika Finström, ledamot.

Susanne Andersson, ledamot.

Anders Nilsson, ledamot.

Hans Lindmajstråle, ledamot.

Elin Ruist, ersättare.

Erland Loodin, ersättare.

Revisorer

Johan Hartlow, Revisor

Lillemor Petersson, Revisorssuppleant

Valberedning

Eva Lindqvist

Sigbritt Hartlow