Verksamhet

Röds Vägförening förvaltar Rödsvägen med bivägar; Kalvhagsvägen, Bråtåsvägen och Alehagsvägen.

Underhåll

Underhållet av vägen finansieras av vägavgifter och bidrag från Trafikverket samt medlemmarnas egna insatser. Föreningen anordnar gemensamma arbetsdagar för vägunderhåll, normal en på våren och en på hösten. Vid behov arrangeras extra arbetsdagar. I anslutning till de gemensamma arbetsdagarna arrangeras gemensam fika.

Medlemmar som inte kan delta på de gemensamma arbetsdagarna kan medlemmarna utföra arbetsuppgifter vid andra tillfällen. Föreningen uppmuntrar också medlemmarna att vid behov ta egna initiativ t.ex. när det gäller att fylla i hålor eller sanda vid halt väglag.

Föreningen tillser att grus för lagning och sandning finns.

Datum för nästa arbetsdag finns under Kommande aktiviteter. Väl mött till nästa arbetsdag!

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)